FUZZY

FUZZY je zkratka složená z:

  • Feestelijk = zábava
  • Uitdagend = výzva
  • Zuiver = jasná
  • Zinnig = užitečná
  • Yes!

Metoda FUZZY (autora Petera Makensteijna) funguje prostě jinak. Cíle se stanovují za pochodu a k využití času (a financí) se přistupuje flexibilně. Ne všechny cíle je možné změřit, ale všechny cíle vždy směřují ke konečnému cíli, což v tomto případě znamená, že naši klienti mají střechu nad hlavou.

Možnost použít metodu FUZZY v rámci projektu Housing First je skvělá. Vzhledem k tomu, že naši klienti čelí velmi různorodým obtížím, dochází nutně k neočekávaným situacím. Není tedy vždy možné použít metodu SMART (specific = konkrétní, measurable = měřitelný, achievable = dosažitelný, relevant = realistický). Metoda FUZZY je vhodnější. Zkratka FUZZY pochází z holandštiny:

80-20

Jedním z užitečných nástrojů přístupu orientovaného na cíle je pravidlo 80/20.

Housing First

Koncept projektu Housing First pochází ze Spojených států a k nám přišel v roce 2006.

Inspirace sdílením

Inspirace sdílením Centrum profesní odbornosti je místo, kde se vše spojuje.

Lze to dělat i jinak!

Všichni to známe... Někdo vás požádá, ať přijdete s řešením určitého problému.

Profily

Jsme každý jiný. Přestože naši poradci pracují na základě principů Housing First, nejsou všichni stejní.

Projekt Erasmus+

Program na podporu vzdělávání Evropské komise Erasmus+ nabízí lidem všech věkových kategorií možnost podělit se o své znalosti a/nebo učit se od odborníků z dalších zemích.

Znovu objevit sny a porazit osamělost

Věděli jste, že přes 46 % obyvatel Amsterdamu se občas cítí osaměle a více jak 13 % se cítí dokonce velmi osaměle? V průběhu projektu K1 (stínování) jsme provedli studii, která přinesla překvapivé výsledky.