Lze to dělat i jinak!

Chcete pomoct, ale nevíte, kde začít? Stačí řídit se následujícími kroky a můžete vše změnit!

  1. Analýza: O jaký problém se jedná?
  2. Jaký je přesně váš cíl?
  3. Je mu věnováno dost pozornosti? Je dostatečně „výjimečný“?
  4. Je udržitelný? Lze jej použít opakovaně?
  5. Jaké jsou náklady?
  6. Soustředí se na silné stránky?
  7. Je legrační? Zábavný? Je to výzva? Je jasný?

Všichni to známe... Někdo vás požádá, ať přijdete s řešením určitého problému. To pro vás samozřejmě není žádný problém, a tak začnete přemýšlet o dostupných zdrojích. Co lze a co nelze. A podle toho se rozhodnete, zda jsou vaše nápady uskutečnitelné, či nikoliv. Zda se jedná o skutečné řešení.

Ale co když se jedná o problém lidí bez domova? Nebo o osamělost? Závislost? Smutek? Co když je výzva prostě příliš velká?

Co pak? Mnoho lidí bude mít pocit, že na tak velký problém nestačí. Že jsou příliš bezvýznamní a/nebo nemají dostatečné prostředky. A upřímně, to je naprosto pochopitelné. Jsme zvyklí hodnotit své schopnosti na základě dostupných prostředků. Navíc většina z nás nejsou školení odborníci. Takže ne, není to možné.

Lze to dělat ji jinak? ANO, LZE TO DĚLAT JINAK.

80-20

Jedním z užitečných nástrojů přístupu orientovaného na cíle je pravidlo 80/20.

Fuzzy

Metoda FUZZY (autora Petera Makensteijna) funguje prostě jinak. Cíle se stanovují za pochodu a k využití času (a financí) se přistupuje flexibilně.

Housing First

Koncept projektu Housing First pochází ze Spojených států a k nám přišel v roce 2006.

Inspirace sdílením

Inspirace sdílením Centrum profesní odbornosti je místo, kde se vše spojuje.

Profily

Jsme každý jiný. Přestože naši poradci pracují na základě principů Housing First, nejsou všichni stejní.

Projekt Erasmus+

Program na podporu vzdělávání Evropské komise Erasmus+ nabízí lidem všech věkových kategorií možnost podělit se o své znalosti a/nebo učit se od odborníků z dalších zemích.

Znovu objevit sny a porazit osamělost

Věděli jste, že přes 46 % obyvatel Amsterdamu se občas cítí osaměle a více jak 13 % se cítí dokonce velmi osaměle? V průběhu projektu K1 (stínování) jsme provedli studii, která přinesla překvapivé výsledky.