Náš přístup

Discus si klade za cíl odstranit bezdomovectví lidí s psychickým onemocněním a závislostí. Tohoto cíle chce Discus dosáhnout s minimální odbornou pomocí.

Discus poskytuje klientům bydlení zprostředkované dalšími agenturami, ale primárně nabízí klientům poradenství týkající se bydlení a pomáhá jim tak znovu získat kontrolu nad svým životem.

Pokud se jim to podaří, je velká šance, že si udrží bydlení i v budoucnu.

Velmi důležité je v naší organizaci také samořízení (self-management). Jednotlivci a týmy, které se řídí sami, větší měrou přispívají k dosažení našeho cíle.

Pracovní metoda Discusu je tedy zaměřena na zvyšování samořízení klientů i zaměstnanců.

Projekt Erasmus+

Program na podporu vzdělávání Evropské komise Erasmus+ nabízí lidem všech věkových kategorií možnost podělit se o své znalosti a/nebo učit se od (dalších) odborníků z ostatních zemích. Prostřednictvím klíčových akčních (K) projektů, jako je stále oblíbenější „stínování“, nabízí program organizacím příležitost spolupracovat s dalšími evropskými organizacemi. Sdílet znalosti, společně inovovat s cílem vytvářet nástroje a dobrou praxi, které zlepšují péči, kterou nabízíme.

Znovu objevit sny a porazit osamělost

Věděli jste, že přes 46 % obyvatel Amsterdamu se občas cítí osaměle a více jak 13 % se cítí dokonce velmi osaměle? V průběhu projektu K1 (stínování) jsme provedli studii, která přinesla překvapivé výsledky. Vyplynulo z nich, že společným tématem, které se dotýká všech zapojených evropských zemí, je osamělost. Došli jsme k závěru, že osamělost existuje v každé zemi a že se jedná o závažný problém.

Problémem osamělosti je, že v mnoha zemích je toto téma považováno za tabu. Sociální pracovníci jsou navíc zvyklí se při své práci zaměřovat na hledání řešení a osamělost nelze snadno vyřešit. Je nutné k ní přistupovat individuálně. Každému vyhovuje něco jiného bez ohledu na to, jaké použijete nástroje. Navíc ne u všech lidí se podaří najít řešení jejich konkrétního případu. Z těchto důvodů je boj s osamělostí opravdu obtížný, ale stojí za to!

Lze to dělat i jinak!

Všichni to známe… Někdo vás požádá, ať přijdete s řešením určitého problému. To pro vás samozřejmě není žádný problém, a tak začnete přemýšlet o dostupných zdrojích. Vlastních zdrojích. Co lze a co nelze. A podle toho se rozhodnete, zda jsou vaše nápady uskutečnitelné, či nikoliv. Zda se jedná o skutečné řešení.

Ale co když se jedná o problém lidí bez domova? Nebo o osamělost? Závislost? Smutek? Co když je výzva prostě příliš velká?

Co pak? Mnoho lidí bude mít pocit, že na tak velký problém nestačí. To je naprosto pochopitelné, jelikož jsme zvyklí hodnotit své schopnosti na základě dostupných prostředků (a navíc většina z nás nejsou školení odborníci). Takže ne, není to možné.

Lze to dělat ji jinak? ANO, LZE TO DĚLAT JINAK.

Inovativní podpora šitá na míru

Co přesně znamená inovativní podpora šitá na míru? Znamená to individuální přístup.

Máme samozřejmě pravidla, která nás usměrňují. To je dobře. Vlastně velmi dobře. Přesto ale rádi děláme věci trochu jinak. Protože můžeme.

Zde naleznete několik nástrojů, které používáme v péči o klienty. Jedná se o pravidla, která jasně a jednoznačně vymezují naše směřování. Samozřejmě doplněné metodou Lze-to-dělat-i-jinak.

Klikněte na následující odkazy a dozvíte se víc:

• Naše DNA

• Metoda založená na silných stránkách

• Pravidlo 80/20

• Profily

Inspirace prostřednictvím sdílení znalostí

Centrum profesní odbornosti je místo, kde se vše spojuje. Kde se plní sny. Pavouček v sítí Housing First.

Zde nabízíme pomoc všem týmům projektu Housing First a dalším zainteresovaným osobám, které potřebují změnit kulturu své sociální organizace. Jedná se například o pravidelná každoroční (inovativní) školení, školení vytvořená na míru nebo „jen“ účast při náročných návštěvách u klientů doma. Také nabízíme telefonickou linku, kde vám zodpovíme praktické a metodologické dotazy týkající se práce.

DNA

Naše práce neznamená jen používání předepsaných metodik. Někteří sociální pracovníci se radují z každého dobrého výsledku jako z manželství, jiní hledají kreativní řešení situací, v nichž se naši klienti octli. Vše se točí okolo klientů a toho, aby se jejich situace dobře vyvíjela. Je třeba to stále opakovat – důležitý je individuální přístup.

Jsme toho názoru, že poradci v otázkách bydlení musí být hlavně sami sebou. Chovat se přirozeně. Mohou tak nejlépe využívat své silné stránky. To nám umožňuje zjistit, jaké pracovní metody sociálním pracovníkům vyhovují nejlépe a které nejvíce využívají. Díky tomu se našim klientů vždy dostane té nejlepší pomoci.

Metoda založená na silných stránkách

Dobré pracovní vztahy jsou tou nejdůležitější podmínkou, která přispívá k uzdravení a rozvoji člověka. Proto od roku 2018 pracujeme s vlastním překladem Metodiky založené na silných stránkách (KBM). Cíle a sny našich klientů jsou odrazovým můstkem pro další kroky. Společně hledáme jejich silné stránky, možnosti a podpůrnou síť, kterou mají k dispozici.

Pravidlo 80/20

Jedním z nástrojů přístupu orientovaného na cíle je pravidlo 80/20. Toto pravidlo formuloval na začátku 20. století italský ekonom Vilfredo Pareto a dále jej rozvinul Američan Joseph Juran.

Juran tvrdil, že v některých případech je 80 % důsledků výsledkem 20 % příčin. Nicméně pro toto tvrzení neexistují vědecké důkazy. Faktem je, že v některých případech je malé množství příčin zodpovědné za velkou část důsledků. Schopnost takové situace rozpoznat znamená, že relativně malý zásah může ovlivnit velkou část důsledků.

Profily

Jsme každý jiný. Přestože naši poradci pracují na základě principů Metodologie založené na silných stránkách a naší vlastní DNA, nejsou všichni stejní. Dva poradci ve věku 25 let, kteří dle DNA vykazují stejné chování, mají každý svůj odlišný styl práce. A to je dobře, protože to opět znamená individuální přístup.

Profily, které naleznete níže, vám pomohou poznat přirozený styl našich sociálních pracovníků. Schopnost rozpoznat silné stránky individuálního stylu jim pomáhají růst. Profily proto nejsou příkladem toho, jak se má poradce v otázkách bydlení chovat, ale slouží jako nástroj.

Principy Housing First

Koncept projektu Housing First pochází ze Spojených států a k nám přišel v roce 2006. Je založený na myšlence, že lidé s psychickým onemocněním a se závislostí potřebují v prvé řadě vlastní bydlení. V Amsterdamu termín zavedl bývalý ředitel sdružení zabývajícího se bydlením De Alliantie, který věřil jak v lidskou, tak v ekonomickou stránku projektu.

Ukázalo se, že koncept Housing First prospívá nejen kvalitě života, ale také že náklady společnosti jsou nižší, než kdyby klient zůstal na ulici. Housing First dobře odpovídal politice sdružení De Alliantie. Podobně jako další sdružení zabývající se bydlením nabízí určité procento bytů lidem, kteří mají obtíže nalézt vlastní bydlení.

Základní pravidla Housing First pro klienty jsou:

  1. Nerušte sousedy.
  2. Plaťte (včas) nájem.
  3. Přijměte radu.